Kommentar

Fritt skolevalg er det dårligste systemet, sett bort fra alle de andre, skriver Markus Slettholm.