Kommentar

USA må sees på som et semi-demokrati med betydelig risiko for overgang til fullt diktatur, skriver Tore Wig.