Kommentar

Det er ingen vinnere i kampen mellom Australia og Facebook, skriver Martin Gedde-Dahl.

Kun for abonnenter