Kommentar

Et storting i valgkampmodus gir noen få, men viktige avklaringer om klimapolitikken, skriver Aslak Bonde.