Kommentar

Realistens guide til Tøyencola

Coop har nullvisjon for matsvinn. En kunne ønske at de hadde nullvisjon for spredning av mulige konspirasjonsteorier også.