Kommentar

Realistens guide til «blobben»

Den har hverken hjerne eller nervesystem, men kan løse oppgaver som vi mennesker trenger hele etater for å utføre.