Kommentar

Arbeiderne i Amazon tapte slaget, men krigen i teknologibranjen er neppe over, skriver Martin Gedde-Dahl.