Kommentar

Amatørar i alle land, sprei dykk, skriv Gudmund Skjeldal.

Store europeiske fotballklubbar siktar å danna sin eigen lukka liga. Kanskje kan det gje amatørtanken ein renessanse.