Kommentar

Hvorfor var det riktig å stenge ned samfunnet? Koronakommisjonen konkluderer uten begrunnelse, skriver Henrik Vogt.

Kun for abonnenter