Kommentar

Regjeringsskifte gir ikke automatisk ny abortlov. Ett partis nei kan bety mer enn mange partiers ja, skriver Aslak Bonde.

Kun for abonnenter