Kommentar

SV ligger i stabilt sideleie på målingene. Kanskje fordi det ikke er et parti for vanlige folk, skriver Aslak Bonde.

Kun for abonnenter