Kommentar

Inntrykket av ytringsfrihet som et samlingspunkt for den liberale og den autoritære høyresiden bør ikke få feste seg, skriver Kjetil A. Jakobsen.