Kommentar

De nye statsrådene bør bruke like mye tid på å vedlikeholde som å reformere, skriver Aslak Bonde.