Kommentar

Begge regjeringspartiene kan anses som tapere, skriver Aslak Bonde.