Kommentar

Det ville vært udemokratisk om Støre nå gikk inn for letestans, skriver Aslak Bonde.