Kommentar

Selskapene Norge investerer i, har bidratt til å finansiere Putins krigsmaskin, skriver Aage Borchgrevink.