Kommentar

Det er foreldra som er problemet i barneidretten, skriv Gudmund Skjeldal.