Kommentar

Ola Borten Moe har i praksis satt Forskningsrådet under administrasjon