Kommentar

Mens folket er opptatt av bensinavgifter, tenker SV og regjeringspartiene på helheten