Kommentar

Enkeltpolitikere blir i praksis rettsløse i pendlerboligsaken, skriver Aslak Bonde.