Kommentar

Vanlige folk ville forstått det om regjeringen prioriterte dem som har minst