Kommentar

Sykkelen er blitt det raskeste og enkleste fremkomstmiddelet i Paris