Kommentar

Kravene til politikerne øker samtidig som troen på dem minker