Kommentar

Er ytringsfrihetens kår egentlig så gode i Norge?

Maskinene vil bli mer intelligente og i større grad en del av ytringsrommet. Ytringsfrihetskommisjonen kunne med hell lagt til grunn en sterkere analyse av ytringsfrihetsbegrepet når globale teknologiplattformer styrer store deler av ordskiftet, skriver Petter Bae Brandtzæg.