Kommentar

Hva vi sier ja til når fire av fem nordmenn sier ja til makspris på strøm

Det finnes minst tre ulike måter å gjennomføre makspris på strøm på. Men hver modell har ulike vinnere og tapere.