Kommentar

Er skjermtid bare et onde?

For mye oppmerksomhet rundt «skjermtid» hindrer innsikt i hvordan digitalisering påvirker barn og unges hverdagsliv, skriver Niamh Ní Bhroin.