Kommentar

Hvis Støre mener alvor med solidaritet overfor Europa, er prisen på gass viktigere enn strømkablene