Kommentar

Kravet om å stenge vanlige russere ute fra Europa er skadelig og potensielt farlig