Kommentar

Flere lærere må streike enda lenger før de kan ha håp om å mobilisere politikerne