Kommentar

Spørsmålet er ikke om Putin er gal nok til å bruke atomvåpen, men hvordan han vurderer risikoen

Det er ikke primært vår egen utslettelse, men et armageddon i Ukraina vi har å frykte, skriver Sten Inge Jørgensen.