Kommentar

Regjeringen svekkes av oppsiktsvekkende sterke angrep fra sine egne

Aps og Sps lokalpolitikere spiller ikke akkurat sin egen regjering god, skriver Aslak Bonde.