Kommentar

Også de som skal vokte staten og rettsvesenet, kan bli for lydige

Det er om å gjøre at granskerne ikke i for sterk grad blir bundet av sitt eget mandat skriver Aslak Bonde.