Kommentar

Ron DeSantis er farligere enn Trump

De to neste årene i USA vil bli en politisk utmattelseskrig, skriver Ketil Raknes.