Kommentar

Høyre godtar regjeringens skatteøkninger, men liker det ikke

Spriket mellom hva Høyre sa i starten av oktober og hva partiet nå går inn for er stort, skriver Aslak Bonde.