Kommentar

Å hate Atle Antonsen gjør oss ikke til antirasister

Majoriteten, med sine tusen unnvikelser, forbigåelser og bortforklaringer, må våkne til hva aktivt ansvar er, skriver Lena Lindgren.