Kommentar

Det er mange forklaringer på uverdig, og av og til dødelig, eldreomsorg

Politikere som lanserer enkle løsninger, kan gjøre ting verre, skriver Aslak Bonde.