Kommentar

Trolig var det bra for Ukraina at Tyskland nølte med å sende tanks

Få har forstått hvilke dilemmaer den tyske forbundskansleren har stått i, skriver Sten Inge Jørgensen.