Kommentar

Personvernkommisjonen har skrevet et av vår tids viktigste dokumenter

I en økonomi der persondata er blitt viktigste valuta, er personvern viktigste rettighet, skriver Lena Lindgren.