Kommentar

Same- og vindkraftaktivistene har en sjeldent god sak

Det har aldri skjedd før at Høyesterett så tydelig har vært på aksjonistenes side, skriver Aslak Bonde.