Kommentar

Naudskrik for naturen

Naturen blir systematisk undervurdert av både private og politiske særinteresser, skriv Klaus Mohn.