Kommentar

Erna Solberg ser ikke hvordan hennes politiske mål kan komme i konflikt med hverandre

I boken «Veien videre» blir mulig å se både sammenhenger, mangler og inkonsistenser. Ikke minst det siste, skriver Aslak Bonde.