Kommentar

Bar Boca-episoden er et humor-historisk vendepunkt

Ironisk rasisme sliter. En komiker som drar rasistvitser for å «trosse» en norm som ikke lenger finnes, står bare igjen og resirkulerer rasistiske forestillinger, skriver Lena Lindgren.