Kommentar

Det føles ikke spesielt trygt å bo i et land som deltar i rustningskappløp

Før var Nordens sikkerhet basert på politisk balansegang. Nå skal den baseres på våpen, skriver Aslak Bonde.