Kommentar

Trump har minst like gode sjanser til å vinne i 2024 som han hadde i 2016

Det er noe ynkelig over feltet av kandidater som skal konkurrere med Trump, skriver Ketil Raknes.