Kommentar

Protestpartienes problemer er godt nytt for Høyre, skriver Aslak Bonde.

Mangelen på gode alternativer gjør at Høyre kan klare å holde på de misfornøyde velgerne.