Kommentar

Håndtering av flom og skred er upolitisk, men forebyggingen er ikke det

Når lokalvalgkampen mange steder handler om arealpolitikk, kortere saksbehandlingstider og om kommunen skal være en såkalt ja-kommune, dreier det seg også om forebygging mot naturødeleggelser, skriver Aslak Bonde.