Kommentar

Å invadere Gaza er en katastrofal idé

Det er nærmest uforståelig at amerikanere og europeere fortsetter å gi støtte til israelske politikere som i realiteten er landets verste fiender, skriver skriver Sten Inge Jørgensen.