Kommentar

I det stille har Finansdepartementet endret handlingsregelen

Klimabyråkratene har noe å lære, skriver Maria Berg Reinertsen.