Kommentar

Hva gjør vi mennesker dersom også kreativitet i bunn og grunn er matte?

Antageligvis finnes det dype regelmessigheter i det vi oppfatter som «god metafor-bruk» eller «emosjonell innsikt», som kan oppdages av kraftigere algoritmer, skriver Hanne Østli Jakobsen.