Kommentar

Norge blir fattigere uten elitistiske forfattere

De litterære yppersteprestene må klare å formidle hva det er de kjemper for, skriver Ingeborg Misje Bergem.